ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΣΤΡΑΤΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

- Φίμωση,παραφίμωση

- Υδροκήλη

- Υποσπαδίας

- Κιρσοκήλη

- Νυκτερινή ενούρηση

- Συστροφή όρχεως