ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΣΤΡΑΤΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Ελιά Πρεβέζης

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1994: Αποφοίτηση από Λύκειο Θεσπρωτικού Πρεβέζης

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1996-2002: Φοιτητής Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου Πλοβντιφ

2005: Επιτυχών των εξετάσεων αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 2004-2005

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

29/6/2006-25/9/2006: Τρίμηνη εκπαίδευση σε τακτικά παθολογικά, χειρουργικά, καρδιολογικα εξωτερικά ιατρεία στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλήνιας

29/9/2006-12/10/2007: Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο Περιφερικο Ιατρείο Πετρικάτων του ΚΥ Σάμης-ΓΝ Κεφαλληνιάς

1/10/2006-12/10/2007: Απόσπαση στη Χειρουργική Κλινική του ΓΝ Κεφαλληνιάς

25/2/2009-9/2/2010: Ειδικευόμενος Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Κεφαλληνιάς

13/11/2007-12/2/2008: Ελεγκτής Ιατρός ΟΠΑΔ Κεφαλληνιάς

1/11/2006-25/9/2007: Ελεγκτής Ιατρός ΟΠΑΔ και επαγγελματικών βιβλιαρίων Υγείας Κεφαλληνιάς

1/11/2006-25/9/2007: Υπηρεσιακός Ιατρός του Δημοσίου για τον κατ΄οικον έλεγχο ασθενούντων υπαλλήλων του Δημοσίου

16/8/2010-16/3/2012: Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας

19/3/2012-18/8/2014: Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων.

17/8/2013-16/2/2014: Άσκηση στην Μαιευτική Γυναικολογία στα πλαίσια της ειδικότητας της Ουρολογίας

17/2/2014-16/8/2014: Άσκηση στην Πλαστική Χειρουργική στα πλαίσια της ειδικότητας της Ουρολογίας

27/10/2014: Απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ουρολογίας

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1) Highest serial Ki67 expression as an independent prognostic marker of the progression of Non Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC)

Eur Urol Suppl, 2014; 13: e1463

N. Grivas, A. Stratis, G. Kotopoulos, N. Kalampokis, I. Tsimaris, V. Kafarakis, K. Hastazeris, N. Stavropoulos

2) Efficacy of postoperative bladder irrigation with water for injection in reducing recurrence rates of non muscle invasive bladder cancer.

Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15: 2263-6.

Grivas N, Hastazeris K, Kafarakis V, Tsimaris I, Aspiotis S, Stratis A, Stavropoulos NE.

3) Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma

Eur Urol Suppl 2013; 12; e1376

Grivas N, Kafarakis V, Tsimaris I, Aspiotis S, Raptis P, Stratis A, Hastazeris K, Stavropoulos N.

4) Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma

UROLOGY 2013; 82 (3 Supplement 1): S237

Grivas N, Kafarakis V, Tsimaris I, Aspiotis S, Raptis P, Stratis A, Hastazeris K, Stavropoulos N.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Κατευθυντηριες οδηγίες ουρογεννητικού καρκίνου στην Ελλάδα. Πόσο κοντά, πόσο μακριά; Αθήνα, 2014

Ο ρόλος του Ki67 ως ανεξάρτητου προγνωστικου πράγοντα της εξέλιξης του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδοόχου κύστεως.

Νικόλαος Γρίβας Αντώνιος Στράτης, Γεώργιος Κοτόπουλος, et al.

2. 10th South Eastern European Meeting of EAU, Belgrade, Serbia, 2014

Highest serial Ki67 expression as an independent prognostic marker of the progression of Non Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC).
Grivas N, Stratis A et al.

3. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014

Ο ρόλος του ki67 ως ανεξάρτητου προγνωστικού παράγοντα της εξέλιξης του μη

μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως (NMIBC)

Ν. Γρίβας, Α. Στράτης, et al

4. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014

Μελέτη της συσχέτισης της υπερέκφρασης του ki67 με κλινικοπαθολογοανατομικές

παραμέτρους του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως (NMIBC)

Ν. Γρίβας, Ι. Τσίμαρης, Α. Στράτης, et al.

5. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014

Η αναλογία ουδετερόφιλων-λεμφοκυττάρων ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας

του μη μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος

Ν. Γρίβας, Α. Στράτης,et al.

6. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014

Ο ρόλος της μετεγχειρητικής έκπλυσης με water for injection στη συχνότητα υποτροπής

των μη μυοδιηθητικών όγκων της ουροδόχου κύστεως

Ν. Γρίβας, Ι. Τσίμαρης, Α. Στράτης,et al.

7. 22o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 2014

Σύγκριση του BCG με τη μετεγχειρητική έκπλυση με water for injection στην πρόληψη των υποτροπών και της εξέλιξης των πολλαπλών, μη μυοδιηθητικών όγκων της ουροδόχου κύστεως

Ν. Γρίβας, Ι. Τσίμαρης, Α. Στράτης,et al.

8. 29th Annual EAU Congress, Stocholm, Sweeden, 2014

Award Session:

Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma

Grivas N, Kafarakis V, Stratis A et al.

9. 33rd SIU Congress, Vancouver, Canada, 2013

Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Independent Prognostic Factor in Nonmetastatic Renal Cell Carcinoma

Grivas N, Kafarakis V, Stratis A et al.

10. 5η Πανελληνια Επιστημονικη Συνάντηση του τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας, Βόλος, 2013   

Η αξία της μετεγχειρητικής έκπλυσης της ουροδόχου κύστεως με  water for injection στην προφύλαξη από τις υποτροπές των επιφανειακών όγκων.

Νικόλαος Γρίβας, Κωνσταντίνος Χασταζέρης, Α. Στράτης et al

11. 9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, Θεσσαλονική, 2013

Ο λόγος των ουδετρεοφιλων-λεμφοκυττάρων ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας του μη μετατστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος

Νικόλαος Γρίβας, Βασίλειος Καφαράκης, Α. Στράτης et al

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

12/2/2005: Παρακολούθηση επιστημονικής ημερίδας για τον καρκίνο παχέως εντέρου, Κεφαλονιά.

25/2/2007: Παρακολούθηση επιστημονικής ημερίδας για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, Κεφαλονιά.

16/10/2009-31/10/2009: Εισηγητής στο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών του Γ.Ν Κεφαλληνίας με θέμα: « Εγκαύματα-Αιμορραγίες-Πρώτες Βοήθειες»

6/11/2010: Παρακολούθηση σεμιναρίου Ανδρικής Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.

30/4/2011: Παρακολούθηση επιστημονικής ημερίδας με θέμα ?? Νεώτερα δεδομένα στον Καρκίνο του Προστάτη?, Γενικο Νοσκομείο Βέροιας

6/5/2011-8/5/2011: Παρακολούθηση 31 Αθηναικές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα.

22/9/2011-24/9/2011: Παρακολούθηση 8ης φθινοπωρινης ουρολογικης συναντησης στην Ηπειρο-4 Πανελληνια επιστημονικης συνάντησης ΟΝΟΓΟ

3/11/2011-5/11/2011: Παρακολούθηση 8ου Μακεδονικού Ουρολογικού Συμποσίου, Θεσσαλονίκη.