ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΣΤΡΑΤΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

-Παθήσεις προστάτη

-Παθήσεις ουροδόχου κύστεως

-Παθήσεις έξω γεννητικών οργάνων του άνδρα

-Παθήσεις νεφρών

-Ουρολοιμώξεις

-Ουρολιθίαση

-Ακράτεια ούρων

-Νευροουρολογία,Ουροδυναμική, Ουροομετρία

-Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

-Διορθική υπερηχοτομογραφία

-Κατευθυνόμενες βιοψίες προστάτη με υπέρηχο

-Έυκαμπτη ουρηθρο-κυστεοσκόπηση