ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΣΤΡΑΤΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Ενδοσκοπικοί χειρισμοί στο κατώτερο ουροποιητικό:

Ουρήθρα

Προστάτης:-Διουρηθρική εκτομή προστάτη

                   -Χρήση Laser στην θεραπεία του προστάτη

                   -Διορθική υπερηχοτομογραφία

                   -Κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη με υπέρηχο

Ουροδόχος κύστη:-Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως

                              -Υπερηβική παροχέτευση ουροδόχου κύστεως

                              -Κυστεοσκόπηση

                              -Διουρηθρική εκτομή νεοπλασμάτων ουροδόχου κύστεως

                              -Διαδερμική κυστεολιθοτριψία

Χρήση μεταλλικών πλεγμάτων(stents) στο ουροποιητικό

Κιρσοκήλη

Ενδοσκοπικοί χειρισμοί στο ανώτερο ουροποιητικό:

Ουρητήρας:-Ουρητηροσκόπηση

                   -Καθετηριασμός του ουρητήρα

Νεφρός: -Διαδερμική νεφροστομία

              -Διαδερμική νεφρολιθοτριψία

              -Διαδερμική παρακέντηση κύστεων νεφρού

              -Βιοψία νεφρού

Λαπαροσκοπικές τεχνικές στην ουρολογία