ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΣΤΡΑΤΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ